Digikrantje

Heeft u het digikrantje gemist? Download het laatste digikrantje als pdf of word document
 
 

 
 

 
 
Home
Programma
Uitslagen
Jeugd
Senioren
Nieuws
Over OSC'45
 
Fotoalbums
Gastenboek
 
Sponsoren
Supportersclub
Club van 100
Rako Printing
 
Fysiotherapie Smits
 
Alle rechten voor behouden
© www.osc45.nl
 

 
 

Nieuws

 
 
 
 

UPDATE - Samenwerking RKJVV - TGG - OSC45

  Beste Leden,

Zoals toegezegd op de extra ALV op 19 december jl. hierbij een update van de bijeenkomst met de Gemeente (Peter Galle), RKJVV en TGG op 20 december 2016. Tijdens de ingelaste ALV hebben wij aangegeven dat het bestuur werkt aan het opnemen van zoveel mogelijk leden van RKJVV mocht deze vereniging ophouden te bestaan. Tijdens deze extra ALV heeft het bestuur ook toestemming gevraagd, en gekregen, om mogelijke samenwerking met TGG verder te onderzoeken.

Op dinsdag 20 december was een grote groep aanwezig. Peter Galle, twee bestuursleden van TGG, twee bestuursleden en twee dragende leden van RKJVV en drie bestuursleden van OSC’45. Conform afspraak zouden wij onze ‘plannen’ voor het on-boarden van RKJVV leden en het samenwerkingsonderzoek met TGG kort toelichten. In de ALV hadden wij al aangegeven dat Jan Kappe namens het bestuur de samenwerking met TGG zou gaan onderzoeken.

De opening van de vergadering was verwarrend. Duidelijk was, dat eerder verstrekte informatie van de gemeente niet door alle partijen eenduidig is geïnterpreteerd. RKJVV is zich bewust van het feit dat andere verenigingen (waaronder OSC’45 en TGG) graag leden van hen willen overnemen maar kwam ter vergadering om samenwerking te bespreken. Het bestuur van RKJVV “staat” voor de vereniging en haar leden en mag dan niet in een positie zijn om vergaande eisen te stellen, maar samenwerking is ook wat zij willen bewerkstelligen.

Uit eerdere gesprekken met de gemeente hebben wij dit helaas niet begrepen. Onze indruk was dat RKJVV zou worden opgeheven en dat TGG en OSC’45 graag onderdak willen bieden aan RKJVV leden en vervolgens gaan onderzoeken hoe TGG en OSC’45 kunnen gaan samenwerken.

Peter Galle presenteerde uiteindelijk plannen en documenten om verregaande integratie tussen TGG, RKJVV en OSC’45 te bewerkstelligen.
En liefst zo snel mogelijk. Het woord fusie werd niet genoemd maar daar komt het wel op neer. Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

1. Een ‘fusie’ is niet haalbaar. RKJVV zal dan waarschijnlijk ophouden te bestaan en haar leden zullen zich over de andere Bossche clubs verspreiden.
Het samenwerkingsonderzoek tussen TGG en OSC’45 zal conform afspraak worden uitgevoerd.

2. Een ‘fusie’ is mogelijk en kan inderdaad relatief snel worden uitgevoerd.
Wat dit precies inhoudt zal verder moeten worden uitgewerkt.

Als voorzitter kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente een hogere versnelling heeft ingeschakeld om kleinere voetbalverenigingen in Den Bosch samen te smelten tot een grotere sterke en gezonde vereniging. Zoals aangegeven tijdens de ingelaste ALV is dit een scenario waar OSC’45, gezien de huidige omstandigheden, ook open voor moet staan. Het gaat alleen sneller dan ik had gehoopt.

Er is ook een beetje duidelijkheid over hoe de Gemeente een eventuele ‘vergaande samenwerking’ tussen RKJVV, TGG en OSC’45 kan ondersteunen. Een brief van de gemeente geeft aan dat er diverse mogelijkheden zijn om de samenwerking in financieel en materieel opzicht te steunen. Dit biedt perspectief en kansen voor alle leden van RKJVV, TGG en OSC’45.

Tijdens de vergadering van 20 december zijn de volgende afspraken gemaakt :

- Het door alle drie verenigingen invullen van de papieren die door Peter Galle zijn uitgereikt. Het betreft hier een inventarisatie van overeenkomsten en verschillen tussen de verenigingen.

- Deze formulieren in de eerste week van januari inleveren en 17 januari bespreken met alle betrokken partijen en vervolgstappen afspreken.

Ik begrijp dat bovenstaande mogelijk meer vragen oproept dan het antwoorden geeft. Dat geldt helaas ook voor ons als bestuur. We gaan verder op de ingeslagen weg en zullen de gevraagde informatie verstrekken en er op aandringen dat we in de vergadering van 17 januari duidelijkheid krijgen over wat nu precies de bedoeling is en wat de voor- en nadelen voor alle betrokken partijen zijn. Na 17 januari zullen wij weer een update verzorgen.

Overigens zal er geen enkele beslissing over de toekomst van OSC’45 worden genomen zonder dit in een extra ALV aan de leden voor te leggen en te laten bekrachtigen !!

Tot slot wenst het bestuur van OSC’45 u alvast een gelukkig en vooral gezond 2017.
 
Geplaatst 31 Dec 2016
Terug naar de vorige pagina